ΜΑΓΕΙΡΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

Δημοσιεύτηκε: 06 Ιουνίου 2022
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Εκπαίδευση: Σχολή Μαγερικής Τέχνης
Εργοδότης

LA PASTERIA

Είδος εργασίας

Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή θέσης

Τα ιταλικά εστιατόρια La ...συνδεθείτε για να δείτε όλη την αγγελία