Ευρωπαϊκή Πρόοδος

Ευρωπαϊκή Πρόοδος

Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ» δραστηριοποιείται τόσο στις υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρηματικούς φορείς.

Ηράκλειο Κρήτης

2811 103 135 – 2811 103 136

info@europeanprogress.gr

Προγράμματα

Σεμινάριο Κοστολόγηση στην Εστίαση
8
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Σεμινάριο: Προμήθειες και Διαχείριση Αποθήκης στην Εστίαση
8
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Σεμινάριο Κρασιού για επαγγελματίες της εστίασης
8
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Σεμινάριο Barista
8
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Σεμινάριο: Βασική εκπαίδευση Bartending & Cocktail Masterclass Level 1
35
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Σεμινάριο Menu Engineering – Αρχιτεκτονική Μενού
35
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά