Bar Academy

Bar Academy

H Bar Academy δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό να καλύψει το κενό που υπήρχε στην εκπαίδευση των επαγγελματιών που εργάζονταν στα bar και τα καφέ.

Αθήνα

210-6400540

info@baracademy.gr

Πειραιάς

210-6400540

info@baracademy.gr

Προγράμματα

Bar Management Seminar
10
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Bartending Seminar 1 – Level 1
5
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Bartending Seminar 2 – Level 2
5
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Zero Waste Creative Techniques
5
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Barista & Coffee Seminar – Level 1
5
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Barista & Coffee Seminar 2 – Level 2
3
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Coffee Cupping and Tasting Seminar
3
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Brewing and Filter Coffee Seminar
1
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά
Latte Art Seminar
2
Πλήρης απασχόληση
seminar
Ελληνικά-Αγγλικά