ΣΟΒΟΛΟΣ

ΣΟΒΟΛΟΣ

Business profile picture

ΣΟΒΟΛΟΣ

2 Ανοικτές θέσεις εργασίας
0 Ακόλουθοι
Go back

Θέσεις εργασίας της επιχείρησης

Βοηθός Αρτοποιού – Αρτεργάτης

Ο αναπτυσσόμενος όμι...

0 Αιτήσεις
Τεχνίτης/τρια Ζαχαρόπαστας

Ο αναπτυσσόμενος όμι...

1 Αιτήσεις